برای تماس با مدیریت یا هماهنگی امور تبلیغاتی ، از یکی از روش های ارتباطی استفاده نمایید

برای تماس با واحد پشتیبانی وب سایت ، امور کاربران و یا تماس با مدیریت وب سایت میتوانید از روش های زیر استفاده نماییدو در صورت تمایل به تبلیغ در وب سایت بیت کوین گایدلاین ، میتوانید با واحد مربوطه تماس حاصل نمایید.